Getränke - Liquöre  
   
 
 
Amaraetto Disaronno
2 cl
4,00 Euro
 
Baileys Irish Cream
2 cl
4,00 Euro
 
Baileys Irish Cream
4 cl
5,00 Euro
auf Eis
 
Sambuca Molinari
2 cl
3,80 Euro
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
<-- Zurück 1